Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting bestaat uit een aantal kernpunten:

  • De verkoopopbrengst van de boeken is in eerste aanleg bedoeld voor de financiële ondersteuning van kinderen met neuroblastoom in Nederland en hun ouders.
  • Een donatie wordt in principe overgemaakt aan een stichting welke in het leven is geroepen om financiële middelen voor het betreffende kind en zijn/haar ouders te generen voor de reis- en verblijfskosten gedurende de behandeling in het buitenland.
  • Het bestuur bepaalt de hoogte van het bedrag dat als donatie aan een stichting wordt overgemaakt waarbij als grove richtlijn geldt: de verkoopopbrengst van circa 6 maanden.
  • Het bestuur bepaalt in gezamenlijk overleg welke stichting in aanmerking komt voor een donatie en zal dit via persberichten, in de winkel zelf en op de website bekend maken.
  • Het in stand houden van een keurig verzorgde boekwinkel met kwalitatief nette en schone boeken.
  • Voor de personele bezetting van de winkel gebruiken maken van vrijwilligers.
  • Zorgen voor voldoende aanvoer van 2e hands boeken welke verkocht kunnen worden.

FINANCIELE VERANTWOORDING:

De verkoopopbrengst van de winkel wordt voor 100% uitgekeerd aan het goede doel en dat betekent dat de exploitatiekosten van de winkel en de stichting geheel door de initiatiefneemster worden betaald.

De bestuursleden en de vrijwilligers die de winkel bemannen ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting en in de winkel.

Het eerste boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 20 november 2013 tot en met 31 december 2014.

Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van

€ 13.57,47. Dit bedrag is  inclusief een bijdrage van

€ 1.000,-- van de oudervereniging van SBO  De Wissel welk bedrag door de leerlingen is bijeengebracht door het houden van een sponsorloop.

De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 52,24.

Van deze opbrengst  is op 21 augustus 2014 € 4.000,-- overgemaakt naar de Stichting Hope 4 Yigit. Voor meer informatie zie www.stichtingyigit.nl.

Het saldo van de lopende rekening, de spaarrekening en het aanwezige kas-/wisselgeld bedroeg per ultimo 2014:

€ 7.571,47.

Scroll naar top