Wie en wat bij Bookies

De winkel van Bookies is ondergebracht in de “Stichting Bookies een boek met een doel”, opgericht bij notariele aktie op 20 november 2013.

Voor inzage in de statuten zie onderstaand document.

Statuten

De stichting is in de administratie van de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN nummer 8534.02.401. De winkel is gevestigd in het centrum van Veghel aan de Hoofdstraat 20 en heeft op 23 november 2013 haar deuren geopend.

De initiatiefneemster van Bookies is Wies Dragt, een geboren en getogen Veghelse die zich het lot van kinderen met kanker bijzonder aantrekt. Als moeder van 3 gezonde kinderen die inmiddels het huis uit zijn, wilde zij nog een aantal jaar nuttig en zinvol besteden. Het verhaal uit 2011 van de zieke Lisa uit Erp heeft zo’n indruk op haar gemaakt dat zij onmiddellijk dit doel voor ogen had en uiteindelijk de daad bij het woord heeft gevoegd.

De Stichting Bookies een boek met een doel bestaat uit 3 bestuursleden te weten:

  • Wies Dragt, voorzitter
  • Jolanda Franssen, secretaris
  • Hans van Opbergen, penningmeester

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting conform de hoofdpunten van het beleidsplan zoals hierna vermeld.

De winkel van Bookies wordt momenteel “bemand” door:

  • Anja van der Staay
  • Marlene Kleisterlee
  • Jacques Broekman
  • Riet Coppelmans
  • Wies Dragt

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers die de winkel bezetten ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting en de winkel.

Scroll naar top