ANBI:

De stichting is in de administratie van de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN nummer 8534.02.401.

De Stichting Bookies heeft de ANBI-status aangevraagd. Zodra bekend is dat deze is verleend zal dit via deze website bekend gemaakt worden.

De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Noot:

Indien de stichting een donatie/gift ontvangt waaraan al dan niet de opdracht is verbonden deze te bestemmen voor één specifiek kind dan mag deze donatie/gift niet afkomstig zijn van de familie-, vrienden- of kennissenkring van de ouders van het betreffende kind. Alle giften/donatie's zullen door de stichting worden geadministreerd  op zodanige wijze dat al dan niet aangetoond kan worden of de stichting optreedt als loketinstelling  voor een fiscaal vriendelijke gift/donatie.

Scroll naar top