Wie en wat bij Bookies

De winkel van Bookies is ondergebracht in de “Stichting Bookies een boek met een doel”, opgericht bij notariele akte op 20 november 2013.

Voor inzage in de statuten zie onderstaand document.

Statuten

De stichting is in de administratie van de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN nummer 8534.02.401. De winkel is gevestigd in het centrum van Veghel aan de Hoofdstraat 20 en heeft op 23 november 2013 haar deuren geopend.

De initiatiefneemster van Bookies is Wies Dragt, een geboren en getogen Veghelse die zich het lot van kinderen met een ernstige ziekte of beperking bijzonder aantrekt. Als moeder van 3 gezonde kinderen die inmiddels het huis uit zijn, wilde zij nog een aantal jaar nuttig en zinvol besteden. Het verhaal uit 2011 van de zieke Lisa uit Erp heeft zo’n indruk op haar gemaakt dat zij onmiddellijk dit doel voor ogen had en uiteindelijk de daad bij het woord heeft gevoegd.

De Stichting Bookies een boek met een doel bestaat uit 3 bestuursleden te weten:

Wies Dragt, voorzitter

Joop Dragt, secretaris/penningmeester

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting conform de hoofdpunten van het beleidsplan zoals hierna vermeld.

 

De winkel van Bookies wordt momenteel “bemand” door:

 

 

 

 

 

 

Marlene Kleisterlee

Anja van der Staay

Jacques Broekman

Riet Coppelmans

Wies Dragt

Toine van Bergeijk (niet op de foto)

Henri Joosten (niet op de foto)

 

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers die de winkel bezetten ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting en de winkel.

 

Scroll naar top