Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting bestaat uit een aantal kernpunten:

  • De verkoopopbrengst van de boeken is in eerste aanleg bedoeld voor de financiële ondersteuning van kinderen met neuroblastoom in Nederland en hun ouders.
  • Een donatie wordt in principe overgemaakt aan een stichting welke in het leven is geroepen om financiële middelen voor het betreffende kind en zijn/haar ouders te generen voor de reis- en verblijfskosten gedurende de behandeling in het buitenland.
  • Het bestuur bepaalt de hoogte van het bedrag dat als donatie aan een stichting wordt overgemaakt waarbij als grove richtlijn geldt: de verkoopopbrengst van circa 6 maanden.
  • Het bestuur bepaalt in gezamenlijk overleg welke stichting in aanmerking komt voor een donatie en zal dit via persberichten, in de winkel zelf en op de website bekend maken.
  • Het in stand houden van een keurig verzorgde boekwinkel met kwalitatief nette en schone boeken.
  • Voor de personele bezetting van de winkel gebruiken maken van vrijwilligers.
  • Zorgen voor voldoende aanvoer van 2e hands boeken welke verkocht kunnen worden.

FINANCIELE VERANTWOORDING:

De verkoopopbrengst van de winkel wordt voor 100% uitgekeerd aan het goede doel en dat betekent dat de exploitatiekosten van de winkel en de stichting geheel door de initiatiefneemster worden betaald.

De bestuursleden en de vrijwilligers die de winkel bemannen ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting en in de winkel.

BOEKJAAR 2023

Het tiende boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 17.923,40. In het 10e boekjaar zijn diverse giften ontvangen voor een totaalbedrag van € 4.074,99. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 683,12, een verdubbeling ten opzichte van het boekjaar 2022, en er werd € 360,86 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 10.279,70 overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening (exclusief het aanwezige kas-/wisselgeld) bedroeg per ultimo 2023: € 41.858,44.

BOEKJAAR 2022

Het negende boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 16.651,79. In het 9e boekjaar is een gift ontvangen van € 300,--. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 300,49 en er werd € 9,09 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 16.044,73 overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening (exclusief het aanwezige kas-/wisselgeld) bedroeg per ultimo 2022: € 31.167,79.

BOEKJAAR 2021

Het achtste boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 11.041,37. In het 8e boekjaar zijn geen andere giften ontvangen. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 258,41 en er werd € 2,64 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 8.307,88 overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening (exclusief het aanwezige kas-/wisselgeld) bedroeg per ultimo 2021: € 31.334,08.

BOEKJAAR 2020

Het zevende boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 10.012,55. In het 7e boekjaar zijn geen andere giften ontvangen. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 191,23 en er werd € 2,99 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 28.414,35 overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening en de spaarrekening (exclusief het aanwezige kas-/wisselgeld) bedroeg per ultimo 2020: € 28.112,04.

BOEKJAAR 2019

Het zesde boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 10.209,55. Dit bedrag is inclusief de verkopen tijdens een Kerstmarkt in Schijndel. Daarnaast heeft Bookies in 2019 een zeer genereuze donatie ontvangen van € 46.890,13 van een plaatselijke winkelier in het kader van de liquidatie van zijn zaak en de daar uit de uitverkoop voortvloeiende opbrengsten. In dit 6e boekjaar zijn verder geen andere giften ontvangen. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 119,43 en werd er € 3,16 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 18.500,-- overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening, de spaarrekening en het aanwezige kas-/wisselgeld bedroeg per ultimo 2019: € 47.992,01.

BOEKJAAR 2018:

Het vijfde boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 9.965,81. In het 5e boekjaar zijn geen andere giften ontvangen. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 119,41 en er werd € 1,12 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 12.000,-- overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening, de spaarrekening en het aanwezige kas-/wisselgeld bedroeg per ultimo 2018: € 9.508,60.

BOEKJAAR 2017:

Het vierde boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 8.912,40. In het 4e boekjaar zijn geen andere giften ontvangen. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 130,78 en er werd € 2,61 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 9.750,-- overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening, de spaarrekening en het aanwezige kas-/wisselgeld bedroeg per ultimo 2017: € 11.661,08.

BOEKJAAR 2016:

Het derde boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 10.268,95. In het 3e boekjaar zijn geen andere giften ontvangen. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 127,78 en er werd € 10,26 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 6.450,-- overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening, de spaarrekening en het aanwezige kas-/wisselgeld bedroeg per ultimo 2016: € 12.626,85.

 BOEKJAAR 2015:

Het tweede boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 12.881,75. Dit bedrag is  inclusief een bijdrage van € 1.500,-- van een anonieme donateur welk bedrag de verkoopopbrengst is van door deze donateur zelf gemaakte kunst.  In het 2e boekjaar zijn geen andere giften ontvangen. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 116,03 en er werd € 16,77 aan rente ontvangen. Van de opbrengst  is in totaal € 12.000,-- overgemaakt aan goede doelen. Het saldo van de lopende rekening, de spaarrekening en het aanwezige kas-/wisselgeld bedroeg per ultimo 2015: € 8.925,43.

BOEKJAAR 2013/2014:

Het eerste boekjaar van de stichting heeft betrekking op de periode  van 20 november 2013 tot en met 31 december 2014. Over deze periode heeft de winkel een opbrengst door de  verkoop van 2e hands boeken gegenereerd van € 14.229,75. Dit bedrag is  inclusief een bijdrage van € 1.000,-- van de oudervereniging van SBO De Wissel welk bedrag door de leerlingen is bijeengebracht door het houden van een sponsorloop. De bankkosten over dezelfde periode bedroegen € 116,93. Van deze opbrengst  is op 21 augustus 2014 € 6.000,-- overgemaakt naar de Stichting Hope 4 Yigit. Voor meer informatie zie www.stichtingyigit.nl. Het saldo van de lopende rekening, de spaarrekening en het aanwezige kas-/wisselgeld bedroeg per ultimo 2014: € 8.142,93.

 

 

 

Scroll naar top